Sexminutarn – korta krisledningsövningar

Sexminutarn är en beslutsövning med syftet att öka den mentala beredskapen inför kris. Övningen är kort och kan t.ex. genomföras under ett ordinarie ledningsgruppsmöte. Sexminutarn riktar sig till dem som har att leda arbetet i kris, oavsett hierarkisk nivå.

Väl valda scenarier är förutsättningar för att övningar skall engagera. Öva det som kan hända, inte det värsta som kan inträffa! Realism är ett nyckelord i bra övningar.

Vi skapar krisledningsövningar som präglas av det som kännetecknar kriser, t.ex. att det är ont om tid och att man tvingas fatta beslut trots brist på information.

Vi tror på enkla övningar som sätter spår! Att i någon mån ha känt av hur det är att hantera en kris ger en större trygghet i mötet med verkliga s.k. extraordinära händelser.

Sexminutarn i korthet:

En timme totalt
Två sexminuters övningar utifrån olika typer av scenarier
Krisledaren/chefen leder arbetet i gruppen

Presentation Sexminutarn

Muntlig presentation Sexminutarn

Ola Wikander

070-774 5214
ola.wikander@gmail.com

Hans Rosendahl

076-049 6084
hans.rosendahl@heovation.se