Händer det något? Rör det mig? Kan jag göra något åt det?

Frågorna är en sammanfattning av den forskning militärpsykologen Ben Shalit gjorde för att klargöra vad som ledde fram till soldaters aktivitet. Shalits modell bestod av nio punkter som alla behövde besvaras med ja för att leda vidare till handling. Förståelsen för vad som leder vidare fram till handling är enligt vår uppfattning central i all krisledning.

Ibland kommer krisen smygande. Tecken kan synas tidigt. Ibland är det precis tvärt om – som att plötligt vända en hand. Reaktionerna kan vara: Vad sjutton är det som händer? Men inte nu…

Kris, av grekiskans krisis, avgörande. Avgörande vändning.

En traumatisk kris ”uppstår när tidigare erfarenheter, kunskaper och reaktionssätt inte räcker till för att förstå och hantera en akut händelse”. (Krishantering i arbetslivet. Magnus Brolin, Per Calleberg och Mikael Westrell, s 17)

Olyckor, förtroendekriser eller kriser förknippade med oegentligheter. Det finns flera typer av kriser. En relativt vanlig form av kris är den som uppstår när själva krishanteringen inte håller måttet, t ex BPs hantering av olyckan i Mexikanska Gulfen eller regeringens agerande i samband med Tsunamin.

Kris #1

Kris #2