Länkar

Ann Enander, Försvarshögskolan. Myten om panik. Sveriges radio
Laviner – faran finns i mänskligt beteende, Vetandets värld 150213
Brandskyddsföreningen (Här finns bl a material om anlagda bränder i skolor)
Brandskyddsföreningens tidskrift Brandsäkert
BrolinWestrell (psykologer inom krishantering samt psykoterapi/personalstöd)
Grövre våld i skolan, BRÅ 2009:6 (Grövre våld i skolan innefattar skolskjutningar)
Hindsight (tidskrift med två nummer per år kring flygsäkerhet)
Örebro då, Högsby nu, om pedofiler i förskolan. Inslag i SR P1 Studio 1, 140410
Kamedorapporter från Socialstyrelsen (lärdomar från allvarliga händelser såväl i Sverige som i andra länder)
Ledarskap i kriser, Kjeserud, R o Weisaeth, L. (Försvarsberedningen 2005)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). (T ex finns en hel del publikationer tillgängliga)
MSBs tidning Tjugofyra7
Statens haverikommision (SHK) (utreder olyckor)

Länkar till inspelningar

Intervju med Anders Bergqvist, VD Brandskyddsföreningen. Om en övning när allt ”material” försvann på flyget (utdrag).
Intervju med Jan G Forslund. Produktionschef SJ under snökaoset i Gävle 1998.
Walter Bailey, köksnisse på Berverly Hills Supper Club under branden 1977. Utdrag ur Amanda Ripleys bok ”När det otänkbara händer”
Intervju med Kjell Scherp, krisledningen SAS under Linateolyckan i Milano berättar
Utrymning Löfbergslila arena, hockeymatch.

Litteratur

Brolin, M och Calleberg, P och Westrell, M. Krishantering i arbetslivet – nya perspektiv. 2011
Cullberg, J. Kris och utveckling. Omarbetad utgåva 2006
Dyregrov, A. Katastrofpsykologi. 2:a upplagan. 2002
Dyregrov, A. Barn och trauma. 2010
Dyregrov, A. Beredskapsplan för skolan – vid kriser och katastrofer. 2006
Hedrenius, S o Johansson, S. Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. 2013
Knutson, L. Nödrop – när krisen kommer. 2014
Larsson, G. Ledarskap under stress. 2010
Norman. A. 9,3 på Richterskalan. 2014
Ripley, A. När det otänkbara händer, en bok om överlevnad – kanske din! 2008