Övningsformer

Vad som skall övas bör styra formen för en övning. Att nå insikt om krisledningens uppgift, genomföra en inlarmning eller träna krisledning kräver olika typer av övningar.

Grunden i vårt övande är timmen med de två olika scenarierna. Den kan byggas på på flera sätt. En kund hade ett behov av att också öva på att utföra delar av det man beslutat om, t.ex. informera personal och underrätta anhöriga. Behovet resulterade i ett förslag på en timme två omedelbart efter den första. För att hålla på det enkelt genomförbara låter vi görandet i denna andra timme ske enbart inom den grupp som övat.

När flera grupper övat var för sig har några kunder haft behov av en gemensam uppföljning. I denna kan en simulering läggas in där central krisledning kan kommunicera med grupper på fältet och vice versa. När alla är samlade i samma rum krävs inga telefoner eller annan teknik. Tiden kan utnyttjas effektivt.

Att olika krisledningsgrupper övar parallellt i samma rum och utifrån samma scenarier men var för sig har sina fördelar. Vid de gemensamma genomgångarna kan erfarenheter spridas mellan grupperna.

När syftet med en övning är att träna krisledning – t.ex. informera via upplysningscentral och webben eller möta media – krävs som regel mer än en timme. Framförallt behövs motspelare att informera eller journalister som intervjuar. Vi vet att detta ofta kräver massor av förberedelser och ekonomiska resurser. Vi antar gärna utmaningen att inom ramen för en timme två arrangera en övning där deltagarna ges möjlighet att prova på att möta t ex medborgarnas anstormning för att få information.

För tydlighetens skull: Vi är bra på att arrangera ledningsövningar. Situationen skall analyseras, beslut fattas och arbetet organiseras. Det finns inga skadade i korridoren som skall tas om hand eller bränder att fysiskt släcka.

Bra övningar

Med bra menar vi sånt som:

Ont om tid, brist på information och en smula nervpress
Realistiska, scenariot accepteras
Sätter spår i planer, rollfördelning, larmlistor…
Att det blir mycket ”bang for the buck”
Skapar engagemang

Vi föredrar att iscensätta händelser som hellre har hög sannolikhet än medför svåra konsekvenser. Öva det som kan hända, inte det värsta som kan hända! Vi har att kreera scenarier utifrån det som behöver övas och inte utifrån lusten att åstadkomma något spektakulärt. Vi skärskådar våra scenarier!